Eskuragarritasun Politika

SUPER EKO-k, bere webgunearen erabiltzaileen datu pertsonalak babesteko eta konfidentzialtasuna zaintzeko konpromezua hartzen du, datuak zerbitzari seguruetan jasota.

Alimentación Eceizabarrena S.L-k, Europar Parlamentuko (UE) 2016/679 Erregelamenduak eta 2016ko apirilaren 27ko Kontseiluak pertsona fisikoen izaera pertsonaleko datuen tratamenduari eta aipatu datuen zirkulazio libreari dagokionez ezarri dituzten legezko eskakizunekin batera eta, bereziki, 25. artikuluak eta 78. Kontuan hartuzkoak diotena betez, izaera pertsonaleko datuen tratamenduaren Arduradun dela aitortzen du eta aipatuak indarreko arauak betez eta beren tratamenduari loturik iraganean detektatu dituen arriskuak aintzat hartuz tratatzeko konpromisoa hartu du.

Izaera pertsonaleko datuen kudeaketa egokia bermatzeko xedearekin, tratamendu-prozesuan parte hartzen duten Gipuzkoako Bazkundeko langile guztiek erakundeak ezarri dituen datuak babesteko politika guztiak ezagutzen dituzte, izaera pertsonaleko datuen konfidentzialtasuna, osotasuna, eskuragarritasuna eta erresilientzia bermatuz, bai eta izaera pertsonaleko datuak eraginkortasunez eta ahalik eta azkarren leheneratzeko gaitasuna bermatuz ere ezbeharren bat gertatzen den guztietan.

1. Izaera pertsonaleko zure datuen tratamenduaren arduraduna

Arduradunaren identifikazioaAlimentación Eceizabarrena S.L, CIF B20383998
Posta-helbideaZumalakarregi 4, Tolosa - Gipuzkoa
Webguneawww.supereko.net
Harremanetarako posta-e: [email protected] 
Harremanetarako telefonoa943 698 031

2. Izaera pertsonaleko zure datuen tratamendua. Xedea eta iraupena

Izaera pertsonaleko datuak eskatzen dizkizun bakoitzean, Alimentación Eceizabarrena S.L-k berariaz jakinaraziko dizu zertarako erabiliko diren berariaz baimendu dituzun datu horiek, datuak jasotzeko unean. Alimentación Eceizabarrena S.L-k aipatu datuak beste xede baterako erabiliko nahi balitu (normalean, zuretzat interesgarriak izan daitezkeen supermerkatuaren jarduerei buruzko informazioa bidaltzeko), zure esanbidezko adostasuna eskatuko dizu aldez aurretik. Merkataritza-informazioa igortzeko zure baimena eman badiguzu, jakin ezazu “merkataritza profil” bat osatzeko aukera izango dugula jasotako datu horiekin, gure informazioa zure interesetara hobeto egoki dezagun; nolanahi ere, gaineratu beharra dago ere ez dela profil horretan bakarrik oinarrituriko erabaki automatizaturik hartuko.

Datu bilketen erabilera inprimaki bakoitzean zehaztuta badago ere, hauetako bat izango da: intzidentzia bati erantzuna emateko aldi baterako harremanetan jartzea, online erosketak egin eta hauek bidaltzeko datuak erregistratzea, edo mezu elektroniko bitartez informazio promozionala bidaltzea (hala baimendu denean).

Izaera pertsonaleko zure datuen erabilera mugagabea izango da, zure datuak ezabatzeko eskubidea gauzatzen ez baduzu. Hori gertatzen bada, izaera pertsonaleko zure datuak ezabatuko ditugu, indarreko legediak dioenari jarraiki epe zehatz batean zehar gordetzera behartuta gauden datu horiek salbu (gure zerbitzuen fakturazio-datuak, esaterako).

3. Izaera pertsonaleko zure datuen tratamenduaren legezkotzea

Izaera pertsonaleko zure datuak tratatzeko legezkotzen gaituen legezko oinarria tratamendu horretarako eman duzun adostasuna edo baimena da. Orokorrean, xede nagusirako eskatuko dizu zure adostasuna Alimentación Eceizabarrena S.L-k (eskatu duzun zerbitzua eskaini ahal izatea). Adostasuna ez emateak, ondorioz, eskatu duzun zerbitzua eskaintzeko ezintasuna ekarriko du. Xedea bigarren-mailako besteren bat balitz (Alimentación Eceizabarrena S.L-ko merkataritza izaerako informazioa bidali ahal izatea), xede horrekin eginiko bidalketak baimentzen dituzula berariaz adierazi beharko duzu; bigarren-mailako xede hori baimenduko ez bazenu, merkataritza izaerako informazioa bidaltzeko baimenik ez duela ulertuko du Alimentación Eceizabarrena S.L-k eta, horrenbestez, ez du mota horretako bidalketarik egingo.

4. Izaera pertsonaleko zure datuen hartzailea

Alimentación Eceizabarrena S.L-k bi datu base ditu. Lehenengoa, Magento plataforman bilduta (Elkano Group-ek gestionatuta), Super Eko onlinen kontu pertsonala izateko beharrezko datuekin osatua da, nondik online erosketak kudeatzen diren. Bigarren datu basea Mailchimp ( The Rocket Science Group, LLC, euren pribatutasun politika hemen) plataforman dago bilduta, zeina mezu elektroniko automatizatuak bidaltzeko erabiltzen den. Bi kasu hauetan Alimentación Eceizabarrena S.L-k Chroma Branding, S.L. enpresa dauka kontratatuta datuen tratamendurako, zeinak izaera pertsonaleko datuak erabiltzeko gai izango diren. Aipatu tratamendua zerbitzu baten eskaintzaren barruan emango da soilik eta tratamendu-agindu bat sortuko da, arestian aipaturiko Europako Erregelamenduko 28. eta 29. artikuluetan ezarritako baldintzak bete beharko dituena. Kasu horietan, Alimentación Eceizabarrena S.L-k dagokion datuak babesteko kontratu-markoaren bidez arautuko du tratamendu-agindu hori. Kontratuak argiro jaso beharko ditu bi aldeek izaera pertsonaleko zure datuen tratamenduan hartuko dituzten konpromisoak, konfidentzialtasunari eta segurtasunari dagokienez.

5. Eskubideak

Nolanahi ere, erabiltzaileak, Alimentación Eceizabarrena S.L-ren bezero bezala, oposizio, sarbide, zuzenketa eta indargabetze eskubideak erabil ditzake, helbide soziala Tolosako Zumalakarregi kaleko 4 zenbakian duen Super Eko-ra edo helbide elektroniko honetara zuzenduta: [email protected].

Datu pertsonalen babesa

Erabiltzailea Webgunean erregistratzeak esan nahi du zerbitzuaren baldintza orokorrak ezagututa, erabiltzailea legalki informatuta dagoela, eta kontrakoa adierazten ez duen bitartean onartzen eta espreski baimentzen duela Alimentación Eceizabarrena S.L, erregistratzerakoan emandako datu pertsonalak gorde eta tratatzeko, eta baita informatika prozesuen eta zerbitzuaren erabileraren ondoriozkoak (erosketetatik lortutako datuak) bezeroak eskatutako zerbitzua emateko, merkatu-ikerketak egiteko, eta erosketa perfilak egiteko, bezeroei abantailak, deskontuak eta eskaintza gehigarriak eskaintzeko moduan, erosketa ohituren analisietatik eratorriak (edo ez), eta nahierara promozio jakinarazpenak helarazteko, edozein bide erabilita, (elektronikoa zein ez), Super Ekoren berrien, produktuen, zerbitzueneta eskaintza berezien ingurukoak. Berri horiek izan daitezke ezarrita dagoen sektoreri buruzkoak, alegia, aisia, turismoa, kosmetika, lurringintza, optika, telekomunikazioak, maileguak, aseguruak, higiezinak, fidelitatetasuna, erregaiak, elikadura, etxetresnak, jantzigintza, ordaintzeko bideak. Informazio hau bezero izaerarari lotuko zaio, bidalketa bakoitzean beharrezko informazioa helaraziko zaionaren kalterik gabe.

Garrantzitsua: Bezeroak promozio berriak jaso nahi ez baditu, edo bezeroak iritzia aldatzen badu, bere erregistro fitxako “Nire Datuak” atalean noiznahi sartuta aukeratu edo aldatu ahal izango du nahien duen irizpidea.