Lege Oharra

1. SARRERA:

WEB hau erabili nahi duen edonork, aldez aurretik irakurri eta onartu behar ditu klausula honetan jasorik dauden zehaztapen, baldintza, komunikazio, ohartarazpenak eta gainerako lege-oharrak.

Gainera, datuok ondorengo helburuetarako erabiliko dira:

WEBgune honetara jotzeak eta ondoren erabiltzeak WEBguneko eduki guztiekiko adostasun esplizitua, osoa eta erreserbarik gabekoa dakar erabiltzailearen aldetik.

Nabigatzeko Baldintza Orokor hauekin ados ez dagoen kasuetan, erabiltzaileak WEB orria erabiltzeari utzi beharko dio, bertan eskaintzen diren zerbitzuetara sartu gabe eta haiek erabiltzeari uko eginez.

ALIMENTACION ECEIZABARRENA, SL-ren SUPER EKO/onlinerako sarbidea doakoa da. Halere, erabiltzaileak erregistratu egin beharko du SUPER EKO/onlinek eskainitako zerbitzuak erabili ahal izateko, lehenengo aldian.

Erabiltzaileak baldintza orokor horiekin lotzeko adinako adin nagusitasuna eta gaitasun juridiko dituela aitortzen du. Era berean, bere eta ez beste inoren ardurapean onartzen du, espreski eta salbuespenik gabe,  WEBgune honetarako sarbidea eta erabilera, hango zerbitzu eta baita haien edukiena ere.

Beste WEBgune batzuekin egon daitezkeen loturak, zein erabiltzaileak haiekin egin dezakeena erabiltzeko Baldintza Orokor hauei lotuta daude eta baita aipatutako WEBguneek izan ditzaketen baldintzei ere. Espreski debekatuta dago baimendutakoa ez den beste edozein erabilera.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k, bere aldetik eta egoki deritzonean izango du noiznahi aldatzea WEBgune honen konfigurazioa, zerbitzuaren eta haren edukietarako baldintzak, eta baita haiek ezabatzea edota aldi baterako zein betiko ezabatzea edota erabiltzaileei sarbidea eragoztea ere. Halere, ahal izanez gero behintzat, erabiltzaileari aldaketa hauek jakinarazten ahaleginduko da posta elektronikoaren bidez, zein WEBgunean argitaratuaz.

2.- SUPER EKO/ONLINEREN JABEAREN NORTASUNA.

Hauek dira WEBguneare  arduraduna identifikatzeko datuak:

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL.

Zumalakarregi kalea, 4 Behea.  Tolosa (20400) Gipuzkoa

IFK.- B20383998

Gipuzkoako Merkataritza Erregistroko 1071 Liburukiko 1657 Erregistro-Orrian, 81 Folioan  inskribatua.

3.- SUPER EKO/ONLINE SUPERMERKATUAN EROSTEKO PROZEDURA.

3.1.- ALIMENTACION ECEIZABARRENA , SL.-ren SUPER EKO/onlinen erosteko argibideak.

Ezarritako konexioetara joaz berrikus daitezke.ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA SL.-ren SUPER EKO/online bidez artikuluak  erostea bat dator WEBgune honetan jasotzen diren  baldintza orokorrekin  eta sozietate honek produktu jakin batzuei ezartzea dauzkan baldintza bereziekin.

3.2.- ALIMENTACION ECEIZABARRENA, SL-ren SUPER EKO/online bidez eskuratzea. Salerosketarako hitzarmena.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA SL.-ren SUPER EKO/online-n bidez artikuluak  erostea, WEB honetan jasotzen diren  baldintza orokorrekin  eta sozietate honek produktu jakin batzuei ezartzen dizkien baldintza bereziekin bat dator.

Salerosketa hitzarmena gaztelaniaz edo/eta euskeraz gauzatuko da.

SUPER EKO/onlineko produktuak eskuratu ahal izateko, erabiltzailea inprimaki jakin bat beteaz erregistratu ahal izango da eta identifikatzeko erabiltzaile izena eta pasahitza eskuratuko ditu, pertsonalak eta besteraezinak direnak. Erabiltzaileak erosketak egiteko erabili ahal izango ditu handik aurrera, inprimakia gehiagotan betetzen ibili gabe. SUPER EKO/onlinen erregistratu gabe erosketak egin nahi izanez geroz, inprimakia bete beharko du erabailtzaileak erosketa egiten duen bakoitzean.

Erabiltzaileak 18 (HEMEZORTZI) urte izango ditu, gutxienez, eta SUPER EKO/onlineko pantailetako jarraibideari segiko dio:

  1. Pantailan azaltzen diren argibideak jarraiki, dagokion inprimaki elektronikoa bete.
  2. Inprimakia bete ondoren onartu.
  3. Erabiltzaileak helbide elektronikoan erregistratuta dagoen adostasun mezua jaso. (Erabiltzailea erregistratuta egonez gero)
  4. Hitzarmenaren Baldintza orokorrak onartu.

Bezero bezala erregistratzea doakoa da.

Erosketa balidatu eta onartzeak, esan nahi du bezeroak SUPER EKO/onlinen salerosketa trukeak arautzen dituen Hitzarmen Baldintza Orokor eta Bereziak  irakurri dituela eta ezeztaezin den eran onartzen dituela.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k  eskubidea du erabiltzaile izena eta pasahitza ezabatzeko, eta ondorioz, SUPER EKO/online-n sarrera ukatzea , ALIMENTACION ECEIZABARRENA, SLrekin zordun diren edo  ordaindu gabe aurkitzen diren erabiltzaileei.

Bezeroak noiznahi aldatu ahal izango ditu hasieran emandako datuak ondoren datorren estekaren bidez edo bezeroaren arretarako telefonora deituta, 943.65.09.01.

3.3.- Hitzarmena gauzatu ondorengo jakinarazpena.

Erosketa egin ondoren, ahalik eta epe laburrenean eta beti ere erosketa egin eta hogeitalau ordu igaro aurretik , SUPER EKO/online-k hitzarmenaren egiaztagiria helaraziko dio erabiltzaileari epostaren bidez.

4.- ZERBITZU-HORNITZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK.

1.- Zerbitzu emaile bezala, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL behartuta dago SUPER EKO/online WEBgunean eskaintzen dituen zerbitzuak ematera, erabiltzailearekin egon daitezkeen harremanen isilpekotasuna bermatzera eta baita sortu litezken erreklamazioei erantzutera ere.

2.- Mantenimendu, konponketa, eguneratze edota zerbitzu hobekutza eragiketak direla eta, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k eskubidea du SUPER EKO/online WEBgunea aldi baterako eteteko erabiltzaileei aldez aurretik jakinarazi gabe eta baita zerbitzua eman edo bertan behera uzteko. Nolanahi ere, erabiltzaileak jakinarazten saiatuko da, behintzat egoerak horretarako aukera uzten badu.

3.- Erabiltzaileak berak izango dira arduradun eta erantzule WEBgune honek emandako zerbitzu, edo WEBguneari beraiek emandako datu eta informazioarekin egin dezaketenarena.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-ek ez ditu bermatzen, ez zuzenki eta ez zeharka, emandako informazio edota zerbitzuak. Salbuespen dira apligarriak diren legeen arabera eman beharrezkoak direnak edo sozietatea eta erabiltzailearen arteko hitzarmenean espresuki adierazitako bermeak

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k ez du bermatzen hirugarrengoek emandako edukirik, ezta informazioaren egiazkotasun, sinesgarritasun, zehaztasun edo egokitasuna ere, erabiltzaileek edo beste edonork informazio hori erabiltzeko izan dezakeen helburua edozein dela ere.

4.- WEBgune honen jabetza intelektualaren eskubideen titularra ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL da. Bai erreprografia, banaketa, jakinarazpen publiko zein eraldaketak egiteko ere, eskubide guztiak aipaturiko konpainiarenak dira, berarenak soilik.

5.- ERABILTZAILEAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK

1.- Adierazi den bezala, erabiltzaileak, WEBgune honetan erregistratu nahi duenak erabiltzaile izena eta pasahitza sartu beharko ditu, ohiko sarbideko klabeak. Erabiltzailea izango da bere pasahitz eta erabiltzaile izenaren zaintzaren arduradun, eta erantzule izango da zaintzeko araua berak urratzearen ondorioz hirugarren batek egin dezakeen haien erabilera desegokiarena.

2.-Erabiltzaileak beti erabili behar ditu WEBgune honetako zerbitzuak indarrean dagoen legearen arabera, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL edota hirugarrengoen jabetza intelektualaren eskubideak errespetatuaz.

Zentzu horretan, erabiltzaileak bermatzen du WEBgune honen bitartez egiten dituenak legearen, moralaren, orden publikoaren, eta ohitura onen araberakoak izango direla eta ez direla inolaz ere iraingarriak izango ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL,,-ren izen ona eta irudi komertzialarentzat, WEBgunearen erabiltzaileentzat edo hirugarrenentzat.

3.- Erabiltzaileak ez du burutuko ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA,SL-k eskuragarri ipintzen dituen zerbitzuen bitartez, kaltegarri izan daitekeen edo edukietan aldaketak sortaraz ditzakeen egintzarik, ez du WEBgunearen funtzionamendu egokia eragotziko, ez du inolako arazo teknikorik sortaraziko, ez du transferituko birus informatikoak eduki ditzaketen edo WEBgune hau erabat edo partzialki hondatu, eragotzi edo eten dezakeen elementurik; era berean, ez du gainerako erabiltzaileen posta elektronikoan esku hartuko o edo ezer aldaraziko.

4.- Erabiltzailea da sartutako datuen egiazkotasunaren arduradun bakarra, beraz, datu faltsuak, okerrak edo zehaztugabeak emango balitu, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k erabiltzaile horri WEBgune honetarako sarbidea galerazteko eskumen osoa izango du.

6.- SALBUESPENAK WEBGUNEAREN ETA HANGO ZERBITZUEN FUNTZIONAMENDUAREN BERMEETA ERANTZUKIZUNETAN

1.- ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k ez du bermatzen Webgunearen eta hango zerbitzuen etenik gabeko eskuragarritasuna eta funtzionamendua.

Hartara, ez du bere gain hartuko Webgune honen eta bertako zerbitzuen eskuragarritasun eta funtzionatzea etengabekoa ez izateak, edota erabiltzaileek Webguneari emandako bestelako erabilerak sortu ahal izandako edozein motatako kalte eta galeren erantzukizunik.

Nolanahi ere, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k ahalegin guztiak egingo ditu WEBgune hau etengabe eskuragarri egon dadin.

2.- ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k erabiltzaileen eskura jarri ditu datu pertsonalen pribatutasun sistemak, hirugarrenek datu hauek atzematerik izan ez dezaten. (SUPER EKOren pribatutasun politika) ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k, erabiltzaileek emandako datu pertsonalen osotasuna, konfidentzialtasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun neurri tekniko eta antolamendu mailakoak hartu ditu.

Hala bada, aipaturiko sozietateak ez du bere gain hartuko datuak ezagutzeak sortaraz ditzakeen kalte-galeren erantzukizunik.

3.- ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-kgai honetan segurtasuna bermatzeko neurri egoki guztiak hartu dituen arren, ez du kontrolatzen ez bermatzen erabiltzailearen sistema informatikoan (softwarea eta hardwarea) edo haren sistema informatikoan metaturiko dokumentu eta fitxategi elektronikoetan alterazioak sortaraz litzaketen birus edota bestelako elementurik ez dagoenik WEBgune honetako edukietan.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL.-k ez du inolako erantzukizunik bere gain hartuko, edukietako birusen presentziaren ondorioz sistema informatikoan, dokumentu eta fitxategi elektronikoetan eta gainerakoetan sor litezkeen era guztietako kalte-galerengatik.

4.- ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL,ez dago behartuta eta ez du kontrolatzen erabiltzaileen erabilera ez Webgune honena, ezta bertako zerbitzu eta edukiena ere. Sozietate honek ez du bermatzen, bereziki, erabiltzaileek Webgune hau, bertako zerbitzuak eta edukiak Baldintza Orokor hauen arabera eta, dagokionean, aplikagarri diren Baldintza Partikularren arabera erabiltzea, eta ezta zuhurtziaz eta erantzukizunez erabiliko dituztenik ere.

Sozietate hau ez dago behartuta eta ez du haatik erabiltzaileen nortasuna egiaztatzen, ezta erabiltzaileek beren buruaz beste erabiltzaile batzuei ematen dizkieten datuen sinesgarritasuna, zehaztasuna, baliagarritasuna, osotasuna edota egiazkotasuna ere.

7.- JABETZA INTELEKTUALA.

SUPER EKO/online WEBgune honetako edukiaren gaineko eskubide guztiak ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-renak dira, edukien hornikuntzarako hitzarmena sinatu duten enpresenak izan ezik, eta nazio eta nazioarteko mailako jabetza intelektual eta industrialari buruzko arauen babespean daude.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-ren diseinua, irudiak, mapak, grafikoak, markak, errotuluak, zeinu bereizleak edo logoak, eta WEBgune honen frame, banner, software eta berauetako kodeak, iturri, objektu eta abarren titulartasuna ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL –renak dira, horiek ustiatzeko eskubide esklusiboa baitu legez.

SUPER EKOren logoak edo zeinu bereizgarriak, ALIMENTACION ECEIZABARRENA SL-renak dira, eta haien ustiapen eskubideak bereak ditu, WEBgune honetan txertatzea espreski baimentzen badu ere.

WEBgune honetan sartzen den erabiltzaileak ezingo ditu aipatutako elementuak kopiatu, eraldatu, banatu, helarazi, erreproduzitu, argitaratu, laga, saldu, ezta eskuratutako informaziotik eratorritako beste produktu edo zerbitzu batzuk sortu ere.

Erabiltzaileak materiala bistaratu eta kargatzea da baimentzen dena, soilik, erabilera pertsonalerako eta erabilera ez komertzialerako denean, eta beraz, ezingo die materiala hirugarren pertsona edo erakundeei helarazi.

WEB orri honetan agertzen diren eta ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-rekin elkarlanean diharduten enpresen titulartasunarenak diren grafiko eta diseinuei ere baldintza hauek berak aplikatuko zaizkie, kontrakoa adierazten duen hitzarmenik ez dagoen bitartean.

Erabiltzaileak erabat debekatuta dauka WEBgune honetako edukietan, esteketan edon antzekoetan eragina izan dezakeen eraldaketarik egitea.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL –k ,ardura hartuko da WEBgune honetako edukiak inolaz ere pornografiko, xenofobo, baztertzaile, arrazista, iraingarri edota indarkeria- sustatzaile izan ez daitezen. Era berean, erabiltzaileentzat kaltegarri izan daitekeen gorabehera oro saihesten ahaleginduko da.

8.- DATU PERTSONALEN BABESA.

Gai honi dagokion guztia eskura dauka erabiltzaileak SUPER EKO / online-ko Pribatutasun Politika eta Baldintza Orokorretan.

9.- ESTEKA HIPERTEXTUALAK.

Ezingo da beste edozein WEBgunetik Atari honetarako inolako estekarik ezarri aurretik ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-ren adierazitako baimena izan gabe.

WEBgune honek ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k kudeatuak ez diren beste atari edo webgunerekiko estekarik baleuka, sozietate honek adierazten du ez duela inolako kontrolik atari edo WEBgune horietan eta ez duela haietako edukien erantzukizunik. WEBgune honek izan litzakeen estekak, informazio erreferentzia huts gisa emango dira, haietako edukien, jabeen, zerbitzuen edo produktuen gaineko baloraziorik egin gabe.

Nolanahi ere, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k, ez du bere gain hartzen hirugarrenek eskainitako zerbitzuekiko inolako erantzukizunik, haiei ezartzerik legokeen edonolako erreklamazio edo demandaren aurrean.

10.- SEGURTASUNA TRANSAKZIOETAN .

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k bereziki, ganorazko konpromezua hartzea erabaki du hasieratik transakzio komertzial guztietan segurtasuna ziurtatzeko.

Hori dela eta, sozietate honek erabilitako Merkataritza Elektronikoko sistema, Zerbitzu Seguru batean kokatzen da, ACE (Agencia de Certificación Electrónica) -k emandako eta abalatutako ziurtagiria duena, eta isilpeko informazio guztia segurtasunez bidaltzen da, SSL (Secure Socket Layer) enkriptazio sistema aurreratua erabiliaz..

Erabiltzaileak, eremu seguruan aurkitzen dela jakin dezake, URL -a http:// -tik https://-ra aldatzen dela ikusten duenean, aldi berean, nabegatzailearen beheko aldean sarrail itxi bat ikusten duenean. Momentu horretatik aurrera bidaltzen diren datu guztiek erabat enkriptaturik bidaiatuko dute, eta transakzioetan segurtasun osoa ziurtatzen da honela.

Gainera, ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-k gaur egun merkatuan dagoen salmenta teknologia seguruenaren alde egiten du. Horregatik, SET (Secure Electronik Transaction) protokoloaren bidez eskaintzen da erosketa, experientzia handiko eta fidagarria den KUTXABANK Bankuaren ordaintzeko pasabidearen bidez. Honela, eta erosketak segurtasun osoarekin gauzatzen dira erabiltzailearen ordenagailuan diruzorro elektroniko gisa jokatzen duen software baten laguntza soilaren bitartez.

11.- LEGE APLIKAGARRIA ETA JURISDIKZIOA.

ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-ren SUPER EKO/online WEBgunearen nabigazio eta erabileraren lege- oharretako edozein klausula, baliogabe edo aplikaezina deklaratuko balitz, bere osotasunean edo partzialki, xedapen horri edo baliogabe edo ezeraginkor deklaratu den zatiari bakarrik eragingo lioke, eta beste guztiari gainerako baldintza orokorrak ezarriko litzaizkioke. Ezarri gabetzat hartuko da xedapen oso edo zati hori, non eta gainerako baldintza orokorretarako funtsezkoa gertaturik, baldintza orokorrei osoki eragiten ez dieten bitartean.

12.- KLASULEN BALIOGABETASUN ETA EZ ERAGINKORTASUNEZA.

Espainiar legeriak arautzen ditu erabilera eta nabigaziorako Baldintza Orokor hauek eta baita erabiltzailearen eta ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL –ren arteko harreman guztiak ere.

Baldintza Orokor hauen izate eta edukitik eratorritako edo erabiltzailearen eta ALIMENTACIÓN ECEIZABARRENA, SL-ren arteko harremanen ondorioz sortutako edozein liskarretarako alderdi biek, Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)-ko Auzitegi eta Epaitegien jurisdikzio eta eskumena onartzen dute, legokiekeen beste edozein foruri uko eginez.